නැවතත් මුල් පිටුවට

තීරු ලිපි - රටහදන තැන

ව්‍යවස්ථාදායක සභාව විසින් ශේ‍ර්ෂ්ඨාධිකරණයට හා අභියාචනාධිකරණයට විනිසුරුවරුන් පත්කිරීමේදී ජේ‍යෂ්ඨත්වය නොසලකා පත් කිරීම් සිදු කිරීම සම්බන්ධයෙන් විරෝධය පළ කරමින් ඉදිරිපත් වූ යෝජනාව පිළිබඳව විවාදයේදී ආණ්ඩු පක්ෂයේ සහ විපක්ෂයේ මැති ඇමැතිවරු දැක්වූ අදහස්.  

2019-02-22

ව්‍යවස්ථාදායක සභාව විසින්
ශේ‍ර්ෂ්ඨාධිකරණයට හා අභියාචනාධිකරණයට විනිසුරුවරුන් පත්කිරීමේදී ජේ‍යෂ්ඨත්වය නොසලකා පත් කිරීම් සිදු කිරීම සම්බන්ධයෙන් විරෝධය පළ කරමින් ඉදිරිපත් වූ යෝජනාව පිළිබඳව විවාදයේදී ආණ්ඩු පක්ෂයේ සහ විපක්ෂයේ මැති ඇමැතිවරු දැක්වූ අදහස්.

ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන පනත යටතේ නියෝගය අංක 1 සහ 2 පිළිබඳ විවාදයේදී ආණ්ඩු පක්ෂයේ සහ විපක්ෂයේ මැති ඇමැතිවරු දැක්වූ අදහස්  

2019-02-21

ලෙස්ටර් ජේම්ස් පීරිස්ගේ නිවෙස කෞතුකාගාරයක් කරන බව කීවත් අද ඒ නිවෙස කඩා බිඳ දමලා -විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ

මන්ත්‍රිවරුන් 13ක් පාර්ලිමේන්තු සෝපානයේ විනාඩි 20ක් හිරවෙලා  

2019-02-08

මන්ත්‍රිවරුන් 13ක් පාර්ලිමේන්තු සෝපානයේ විනාඩි 20ක්
හිරවෙලා

වරදකරුවන් භාරදීමේ පනත යටතේ නියමය සහ ණය සහනදායක ආඥාපනත යටතේ නියෝග පිළිබඳ විවාදයේදී ආණ්ඩු පක්ෂයේ සහ විපක්ෂයේ මැති ඇමැතිවරු දැක්වූ අදහස්  

2019-02-07

රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ට රැකියා ලබා දීම සඳහා රජය ක්‍රමවේදයක් අනුගමනය නොකරන්නේ ඇයි? - විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ


පසුගිය රජය සමයේ සිදුවූ බරපතළ වංචා සහ දූෂණ පිළිබඳ ප්‍රශ්න කිරීමට පත් කළ ජනාධිපති විමර්ශන කොමිෂන් සභා වාර්තාව පිළිබඳ සභාව කල් තැබීමේ යෝජනාව පිළිබඳ විවාදයේදී ආණ්ඩු පක්ෂයේ සහ විපක්ෂයේ මැති ඇමැතිවරු දැක්වූ අදහස්  

2019-02-06

පසුගිය රජය සමයේ සිදුවූ බරපතළ වංචා සහ දූෂණ පිළිබඳ ප්‍රශ්න කිරීමට පත් කළ ජනාධිපති විමර්ශන කොමිෂන් සභා වාර්තාව පිළිබඳ සභාව කල් තැබීමේ යෝජනාව පිළිබඳ විවාදයේදී ආණ්ඩු පක්ෂයේ සහ විපක්ෂයේ මැති ඇමැතිවරු දැක්වූ අදහස්

වතු කම්කරුවන්ගේ වැටුප් වැඩිකිරීම සම්බන්ධයෙන් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ඉදිරිපත් කළ සභාව කල් තැබීමේ යෝජනාව පිළිබඳ විවාදයේදී ආණ්ඩු පක්ෂයේ සහ විපක්ෂයේ මැති ඇමැතිවරු දැක්වූ අදහස්්  

2019-01-25

වතු කම්කරුවන්ගේ වැටුප් වැඩිකිරීම සම්බන්ධයෙන් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ඉදිරිපත් කළ සභාව කල් තැබීමේ යෝජනාව පිළිබඳ විවාදයේදී ආණ්ඩු පක්ෂයේ සහ විපක්ෂයේ මැති ඇමැතිවරු දැක්වූ අදහස්්

ණය සහනදායක (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පත පිළිබඳව විවාදයේදී ආණ්ඩු පක්ෂයේ සහ විපක්ෂයේ මැති ඇමැතිවරු දැක්වූ අදහස්  

2019-01-24

මුළු ආසියාවෙන්ම සංචාරකයන් අඩුවෙන් එන්නේ ශ්‍රී ලංකාවටයි - ආචාර්ය සරත් අමුණුගම

පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභා (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පත පිළිබඳ විවාදයේදී ආණ්ඩු පක්ෂයේ සහ විපක්ෂයේ මැති ඇමැතිවරු දැක්වූ අදහස්  

2019-01-23

පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභා (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පත පිළිබඳ විවාදයේදී ආණ්ඩු පක්ෂයේ සහ විපක්ෂයේ මැති ඇමැතිවරු දැක්වූ අදහස්

සාපරාධි කාරණාවලදී අනේ‍යාන්‍ය සහයෝගිතාව දැක්වීමේ පනත යටතේ නියමය සහ යම් තැනැත්තකුගේ මරණය සම්බන්ධයෙන් අලාභ අයකර ගැනීමේ පනත් කෙටුම්පත පිළිබඳ විවාදයේදී ආණ්ඩු පක්‍ෂයේ සහ විපක්‍ෂයේ මැති ඇමැතිවරු දැක්වූ අදහස්  

2019-01-11

සාපරාධි කාරණාවලදී අනේ‍යාන්‍ය සහයෝගිතාව දැක්වීමේ පනත යටතේ නියමය සහ යම් තැනැත්තකුගේ මරණය සම්බන්ධයෙන් අලාභ අයකර ගැනීමේ පනත් කෙටුම්පත පිළිබඳ විවාදයේදී ආණ්ඩු පක්‍ෂයේ සහ විපක්‍ෂයේ මැති ඇමැතිවරු දැක්වූ අදහස්

රසායනික අවි සම්මුතිය පිළිබඳ (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පත සම්බන්ධයෙන් පැවැති විවාදයේදී ආණ්ඩු පක්ෂයේ සහ විපක්ෂයේ මැති ඇමැතිවරු දැක්වූ අදහස්  

2019-01-10

අගමැතිවරයා හා කමිටුව පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත කළ නීති උල්ලංඝනය කරලා - දිනේෂ් ගුණවර්ධන


මව්බිම දැන්

තවදුරටත්

අද මව්‍බිමෙන්

තවදුරටත්

අද පුවත්පත

අද කාටූනය

mawbima Cartoon